SKFM 2020

Sborník abstraktů a posterů 2020

# Jméno Téma Abstrakt a poster
AMIRBEKOV Aday Biodiversity of microbial communities in the rhizospheres of Alnus glutinosa contaminated by HCH isomers abstrakt poster
AMOR Nesrine Independent Component Extraction Framework for Localization of a Moving Visual Evoked EEG Source abstrakt poster
ČECH Jiří Využití programovatelných hradlových polí pro výpočet neuronových sítí abstrakt poster
ČMEJLA Jaroslav Slepá extrakce pohybujícího se zdroje (lineárně se měnící mixovací transformace) abstrakt poster
DUŠEK Martin Automatická detekce vad v monokrystalech abstrakt poster
EICHLER Miroslav Realizace řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla abstrakt poster
GRIAZNOV Denis Electromyography control of robotic systems abstrakt poster
HAVELKA Ondřej Syntéza obohacených mikrosuspenzí s navýšeným magnetoreologickým výkonem metodou LFL abstrakt poster
HAVLÍČEK Karel Příprava a hodnocení nanovlákenných materiálů pro aplikace v oblasti čištění odpadních vod abstrakt poster
JANSKÝ Jakub Adaptive Blind Audio Source Extraction Supervised by Dominant Speaker Identification using X-vectors abstrakt poster
JAROŠ Jakub Vliv magnetického pole Halbachovy soustavy na chování elektrod v kapalině abstrakt poster
JUNEK Jiří Zobrazování fluorescenčního dohasínání pomocí metody RATS a jednopixelové kamery abstrakt poster
KOUNOVSKÝ Tomáš Extrakce zdrojů na lokalizovaných masivně multimikrofonních polích s redukovaným počtem demixujících parametrů abstrakt poster
KYNYCH František Počítačová syntéza řeči pomocí umělých neuronových sítí abstrakt poster
LASOTA Martin Numerické řešení lidské fonace abstrakt poster
MACH Ondřej Elektronika a vnitřní struktura BMS abstrakt poster
MILLER Vojtěch Laserem excitované luminofory abstrakt poster
POLÁKOVÁ Dagmar Výplňové materiály na bázi silk fibroinu pro ortopedické aplikace abstrakt poster
ROIKOVÁ Eva Optická kontrola kvality laserových krystalů abstrakt poster
SCHOVANEC Petr Ultrazvuková sterilace biofilmu na nanovlákenných površích abstrakt poster
STAŠÍK Marek Multiwavelength microscopy as inspection method for printed circuit boards abstrakt poster
TRDLA Tomáš Využití strojového učení pro odhad křivek přežití abstrakt poster
ULRICH Tomáš Sound Absorption of Polymer Nanofibrous Membranes abstrakt poster
VÁŇA Miroslav Programovatelná chytrá domácnost abstrakt poster
VEDEL Pavel Enhancement of Smart-Grid Control by Adding Adaptable Battery Depreciation Fees. abstrakt poster
VENKATESHAIAH Abhilash Degradation of chlorinated volatile organic compounds by bimetallic zero valent iron abstrakt poster
VOMÁČKO Václav Aplikace pevnostních kritérií pro dlouhovlákenné kompozitní materiály na případu letecké vzpěry abstrakt poster
ZLÁMANÝ Jan Design elektroniky BMS pro trakční baterie elektrokol abstrakt poster