SKFM 2021

Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2021

Dne 6. 10. 2021 pořádala Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 12. ročník studentské konference, která byla určena pro studenty magisterského a doktorského studia FM. Studenti zde měli možnost představit výsledky svých magisterských projektů, diplomových prací nebo základy svých disertačních prací.

Konference byla podpořena z projektu Studentské grantové soutěže na FM 2021.


Sborník konference

Galerie