SKFM 2021

Sborník abstraktů a posterů

# Jméno Téma Abstrakt a poster
AHMED Mohamed Novel mechanism for polyvinylidene fluoride alkaline reaction abstrakt poster
AMIRBEKOV Aday Microbial and Fungal abundance in rhizosphere of Alnus Glutinosa contaminated by HCH isomers abstrakt poster
ASATIANI Nikifor Mechanistický model kinetiky uvolňování vybrané aktivní látky z poly-ε-kaprolaktonových nanovláken abstrakt poster
BOYARCHIKOV Yegor Hardware and software solutions for the road surface state data collecting, processing, and analysis abstrakt poster
ČMEJLA Jaroslav Semi-Blind Speaker Extraction Performed On-line on Dense Microphone Array abstrakt poster
DRNEC Karel Software řešící síťovou analýzu abstrakt poster
EICHLER Jakub Power modul pro bateriové uložište energie abstrakt poster
GALLUS Izabela Surface Modification of Nanofibrous Membranes for Water Purification abstrakt poster
HAVELKA Ondřej Laser synthesis of ultra-small iron nanoparticles influenced by various liquid environments abstrakt poster
HAVLÍČEK Karel Sledování růstu nitrifikačních bakterií na dvou nových typech nosičů biomasy pomocí respirometrie a molekulárně genetických metod abstrakt poster
HLUBUČEK Jiří Vývoj robustní metody komprimovaného snímání s použitím kódované apertury abstrakt poster
JUNEK Jiří Analýza vlivu bílého šumu na zobrazování FLIM snímané metodou RATS v konfiguraci jednopixelové kamery abstrakt poster
KARMAZÍNOVÁ Petra Hybridní cyklodextrinové nanomateriály abstrakt poster
KAVÁN František Stitchovací digitální holografický mikroskop abstrakt poster
KOSINA Jakub Biointerakce mikroplastů a nanoplastů zachycených na nanovlákenném dead-end filtru abstrakt poster
KRABICOVÁ Ilona Příprava funkcionalizovaných nanohub na bázi β-cyklodextrinu abstrakt poster
KRAWCZYK Kamil Influence of catalyst zeta potential on the activation of persulfate abstrakt poster
KULHÁNKOVÁ Johana Pure hybrid nanofibres for application in medicine abstrakt poster
KYNYCH František Identification of Scandinavian Languages from Speech Using Bottleneck Features and X-Vectors abstrakt poster
MILLER Vojtěch Přesné optické měření FoM titanem dopovaného safíru abstrakt poster
MOEZZI Reza Použití technologie rozšířené reality pro zlepšení přesnosti průběžné lokalizace a mapování (SLAM) v autonomních vozidlech abstrakt poster
MORÁVKOVÁ Karolína Nanomateriály pro dopravu a řízené uvolňování léčiv v gynekologických aplikacích abstrakt poster
ROIKOVÁ Eva Studium neklasických polarizačních stavů ve strukturovaných svazcích abstrakt poster
SCHOVANEC Petr Ultrazvuková dezintegrace bakteriálního biofilmu abstrakt poster
SOUČEK Tomáš Analýza bezpečnosti pracovního prostředí u pacienta s kardiostimulátorem abstrakt poster
VÍT Martin 19F zobrazování pomocí magnetické rezonance kódované chemickým posunem abstrakt poster
VOMÁČKO Václav Design of Composite Blade for Flutter Measurements abstrakt poster
ŽIŽKOVÁ Radmila Vytvoření in vitro modelu kosti pro testování polymerních tkáňových nosičů abstrakt poster