SKFM 2020

Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2020

Dne 19. 6. 2020 pořádala Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 11. ročník studentské konference, která byla určena pro studenty magisterského a doktorského studia FM. Studenti zde měli možnost představit výsledky svých magisterských projektů, diplomových prací nebo základy svých disertačních prací.

Konference byla podpořena z projektu Studentské grantové soutěže na FM 2020.


Sborník konference

Galerie