SKFM 2019

Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019

Dne 11. 6. 2019 pořádala Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií desátý ročník studentské konference, která byla určena pro studenty magisterského studia FM a prvního ročníku doktorského studia FM. Studenti zde měli možnost představit výsledky svých magisterských projektů, diplomových prací nebo základy svých disertačních prací. V letošním ročníku byly nově představeny také práce podpořené z projektu SGS.


Konference byla podpořena z projektu Studentské grantové soutěže na FM 2019.


Galerie ročníku 2019