SKFM 2017

Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2017

Dne 31. 5. 2017 pořádala Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií osmý ročník studentské konference, která byla určena pro studenty magisterského studia FM a prvního ročníku doktorského studia FM. Studenti zde měli možnost představit výsledky svých magisterských projektů, diplomových prací nebo základy svých disertačních prací.

Konference byla podpořena z projektu Studentské grantové soutěže na FM 2017.

Galerie ročníku 2017