SKFM 2015
 
 
 
 
Úvodní strana
Abstrakty a postery
Galerie
Realizační tým
Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2015
Dne 2. 6. 2015 pořádala Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií šestý ročník studentské konference, která byla určena pro studenty magisterského studia FM a prvního ročníku doktorského studia FM. Celkem 22 účastníků zde ukázalo výsledky svých projektů a diplomových prací nebo představilo základy svých disertačních prací.

Konference proběhla formou prezentace posterů. Každý z účastníků nejprve na začátku sekce stručně pohovořil o své práci a poté následovala volná diskuze na témata příspěvků.

Konference byla podpořena z projektu Studentské grantové soutěže na FM 2015.
Pozvánka na konferenci